Uwaga! Informujemy, że 30 czerwca 2023 r. spółka Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn "Spomasz" S. A. z siedzibą w Żarach przekształciła się w spółkę Smulders Projects Poland sp. z o. o. z siedzibą w Żarach.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 listopada 2023 roku nastąpiło prawne połączenie spółki Smulders Projects Poland sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółkami Smulders Groep Poland sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), Industry Building sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), Spomasz Trans sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Smulders Projects Poland sp. z o.o. z siedzibą w Żarach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001044103.

Tym samym na Spółkę Przejmującą przeszły wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, zaś pracownicy Spółek Przejmowanych stali się z mocy przepisów prawa pracownikami Smulders Projects Poland sp. z o.o..

Cieszymy się, że od tego momentu będziemy widoczni na naszym rynku, jak i w Grupie jako jeden zespół mający istotny wkład w rozwój całej grupy kapitałowej Smulders.

Smulders Projects Poland sp. z o.o. (dawniej: Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn „Spomasz” S.A.)

Smulders Projects Poland sp. z o.o. jest częścią grupy Smulders, międzynarodowej organizacji, która koncentruje się głównie na produkcji wielkogabarytowych elementów stalowych. Spółka produkuje elementy morskich wież wiatrowych i elementy platform wydobywczych przystosowanych do pracy w ekstremalnych warunkach na morzu oraz wielkogabarytowe konstrukcje stalowe o różnym przeznaczeniu.
img_n2img_n2
 
img_n1img_n1
 
img_n3img_n3