Dla akcjonariuszy

20 lipca, 2023

OŚWIADCZENIE BYŁEGO AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA INFORMACJI PIT-8C

Umieszczamy formularz zawierający oświadczenie akcjonariusza o jego danych wymaganych na potrzeby wystawienia informacji PIT-8C.
20 lipca, 2023

Odbiór środków pieniężnych z depozytu sądowego i obowiązkach podatkowych byłych akcjonariuszy

W związku z przeprowadzeniem procedury przymusowego wykupu akcji spółki Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn „SPOMASZ” S.A. z siedzibą w Żarach („Spółka”) informujemy, że akcjonariusze mniejszościowi, którzy […]
1 czerwca, 2022

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn „Spomasz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach, pod adresem: ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]
3 stycznia, 2022

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FKSiM SPOMASZ SA w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych

Zarząd Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn „Spomasz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach, adres: ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego […]
24 września, 2021

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako Ustawa), dnia 1.03.2021 […]
9 września, 2021

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako Ustawa), dnia 1.03.2021 […]
26 sierpnia, 2021

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako Ustawa), dnia 1.03.2021 […]
26 sierpnia, 2021

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Fabryki Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spomasz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żarach, pod adresem: ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru […]
12 sierpnia, 2021

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Drugie wezwanie akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w spółce Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek […]