Smulders Projects Poland ukończył z wynikiem pozytywnym program prewencyjny „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”