Kolejne mini Targi Przedsiębiorstw – „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez kampanię promocyjną z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego (Park Muskau) o zasięgu krajowym i międzynarodowym”.