Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia