Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FKSiM SPOMASZ SA w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych