Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce