OŚWIADCZENIE BYŁEGO AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA INFORMACJI PIT-8C