Odbiór środków pieniężnych z depozytu sądowego i obowiązkach podatkowych byłych akcjonariuszy